LUNA

Salih Kızılkaya
April 2021 & January 2022
Ankara, Turkey

March 2022
Munich, Germany

Experimental calligraphic essays on ancient maxims and random forms. / Antik özdeyişler ve rastlantısal biçimler üzerine deneysel kaligrafik denemeler.

Kullanılan teknikler ve ekipmanlar: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,

Wacom  Cintiq 22 ve çeşitli geleneksel teknikler kullanılarak yapılmıştır.

Techniques and equipment used: Made using Adobe Illustrator, Adobe

Photoshop,  Wacom Cintiq 22 and various traditional techniques.

national theatre munich - Kopya.png